น้ำนมแม่…ขุมทรัพย์จากธรรมชาติ

ปารินุช
นอกเหนือจากเพื่อการสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักที่ลูกมีต่อแม่แล้ว น้ำนมจากอกแม่ยังมีคุณค่าอีกมหาศาล น่าเสียดายที่เด็กยุคนี้บางคนอาจไม่มีโอกาสซึมซับความอบอุ่นระหว่างที่แม่ให้นมเหมือนเด็กรุ่นก่อนๆ เนื่องเพราะข้อจำกัดที่หลากหลาย เช่น แม่ไม่สามารถลาคลอดได้นาน หรือต้องออกไปทำงานจนไม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของแม่เอง

จากข้อมูลการศึกษาและวิจัย พบว่า ประโยชน์และคุณค่าของน้ำนมแม่นั้น มีมากมายมหาศาลกว่าที่มนุษย์เคยรับรู้มาก่อน ดังนั้น หนังสือคู่มือ...เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเกิดขึ้นมา เพื่อให้คุณแม่ หรือผู้ที่กำลังจะเป็นแม่ ตระหนักถึงคุณค่าของนมแม่ที่มีต่อลูก  ทั้งนี้ .นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์ นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลว่า ทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยมีปีละประมาณ 8 แสนคน ในจำนวนนี้มีทารกแรกเกิดจนถึง 4 เดือนแรก ถึงร้อยละ 50 ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว และกินนมอย่างไม่ถูกวิธี ขณะที่มีทารกวัย 4 เดือนเพียงร้อยละ 16 เท่านั้นที่กินนมแม่อย่างเดียว
       
หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้เด็กไทยในอนาคตมีปัญหาในหลายเรื่องตามมา เช่น ไอคิว อีคิว รวมถึงโรคภูมิแพ้ และโรคเรื้อรังต่างๆ

ด้าน พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร แพทย์ผู้คลุกคลีกับเด็กมานานกว่า 20 ปี กล่าวว่า การวิจัยที่ผ่านมา พบว่านมแม่ถือเป็นต้นทุนที่ดีในการเสริมสร้างไอคิวให้แก่เด็ก นอกเหนือจากสภาพการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมแล้ว เนื่องจากน้ำนมจากแม่จะมีสารไขมันและสารอื่นๆ ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของมันสมองและเซลล์สมอง
       
รวมทั้งการโอบกอดของแม่ในทุกครั้งที่ให้นมลูก และการพูดคุยกับลูกระหว่างการให้นม ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่และลูกได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี ในช่วง 4- 5 ปีที่ผ่านมา ผลการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่า 30 กรณี แสดงให้เห็นว่าทารกที่กินนมแม่จะมีระดับของพัฒนาการและเชาว์ปัญญาดีกว่าทารกที่ได้รับนมผสม โดยความแตกต่างจะมีตั้งแต่ 2-3 จุดไปจนถึง 8-11 จุด โดยการวิเคราะห์เหล่านี้ ได้พยายามตัดข้อแตกต่างทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมออกไป เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ชัดเจน
       
อย่างเช่นการศึกษาในประเทศเดนมาร์ค พบว่าในผู้ใหญ่ที่เกิดเมื่อ 40 ปีที่แล้ว กลุ่มที่มีประวัติกินนมแม่นาน จะมีระดับเชาว์ปัญญาดีกว่าคนที่กินนมแม่น้อยกว่า หากกินนมแม่นานกว่า 9 เดือนก็จะมีระดับเชาว์ปัญญาดีกว่ากลุ่มที่กินนมแม่น้อยกว่า 1 เดือน ถึง 5 จุด  หรือการศึกษาจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชที่ทำการศึกษาในศูนย์เลี้ยงเด็ก พบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่จะมีพัฒนาการเมื่ออายุ 1 ขวบตามปกติทั้งหมด ขณะที่กลุ่มที่ได้รับนมผสม จะมีพัฒนาการช้าถึงร้อยละ 17 จากจำนวนเด็กที่ทำการศึกษา พญ.ศิราภรณ์ บอกด้วยว่า การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่จะทำให้แม่และลูกใกล้ชิดกัน โอบกอดกัน และมีโอกาสตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ (EQ) อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นที่ทารกมีต่อแม่ และสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กต่อไป
    
ในส่วนของโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อต่างๆ พบว่าทารกที่กินนมผสมมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าทารกที่กินนมแม่ถึง 2- 7 เท่าตัว ดังนั้น การป้องกันโรคภูมิแพ้ในเบื้องต้น แม่จึงควรให้นมลูกอย่างเดียวในระยะ 4-6 เดือนแรกโดยไม่ต้องใช้นมผสมร่วมด้วย เพื่อที่ทารกจะไม่ได้รับโปรตีนแปลกปลอมจากสัตว์อื่น เพราะในช่วงนี้ภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุลำไส้ที่คอยดักจับสารแปลกปลอมของทารกยังพัฒนาไม่เต็มที่  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคท้องเสียมีเพียง 4-5% ขณะที่ทารกที่กินนมผสมมีอัตราท้องเสียสูงถึง 15-20% และโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ลำไส้อักเสบ ปอดบวม หรือการอักเสบของหูชั้นกลาง ก็มีแนวโน้มน้อยกว่าทารกที่กินนมผสมด้วย

      ขณะที่ รศ . พญ . อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ กุมารแพทย์ด้านภาวะโภชนาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคอ้วนด้วยการเลี้ยงด้วยนมแม่ ว่าปัจจุบัน โรคอ้วนในเด็กถือเป็นปัญหาสำคัญไปทั่วโลก และในเด็กไทยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ในระยะเวลา 5 ปี (2539-2544) พบว่าโรคอ้วนในเด็กไทยก่อนวัยเรียนมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี มีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31
       
ทั้งนี้ ผลร้ายของโรคอ้วนที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ก็มี โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคทางเดินหายใจ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปัญหาทางภาวะจิตใจและเกิดการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจตามมาด้วย    การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 4-6 เดือนแรก จะทำให้ทารกได้รับนมในปริมาณที่พอเหมาะและป้องกันโรคอ้วนในทารกได้อย่างดี และการดูดนมแม่ตามธรรมชาตินั้น ลูกจะเป็นผู้ควบคุมปริมาณน้ำนมที่ดูดด้วยตัวเอง ซึ่งต่างจากการดูดนมผสมจากขวด ที่บางครั้งแม้ลูกอิ่มแล้วแต่แม่หรือคนเลี้ยงเห็นนมในขวดเหลืออยู่ ก็จะพยายามให้ลูกดูดต่อจนหมด ทั้งๆ ที่มากเกินความจำเป็น       
       
ส่วนการกินนมแม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ทีมแพทย์ผู้ศึกษาพบว่า ควรให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวไปจนถึง 6 เดือน จึงค่อยเริ่มให้อาหารตามวัยเพิ่มเติมควบคู่กับน้ำนมแม่ จนกระทั่งลูกอายุ 1-2 ปี   โดยการกินนมแม่อย่างเต็มที่ในช่วง 6 เดือนแรก หมายถึงในการกินแต่ละครั้งต้องให้เด็กดูดจนหมดเต้า เพราะน้ำนมส่วนหลังจะมีปริมาณไขมันมาก และลูกจะได้ประโยชน์มากขึ้นโดยไม่ต้องเสริมนมผสมและไม่ต้องกินน้ำ
        ส่วนผู้ที่เป็นแม่ หากมีน้ำนมไม่พอก็ควรปรึกษาแพทย์ ที่สำคัญคือต้องดูแลสุขภาพตนเอง หากชอบกินนมก็ให้กินเพียงวันละ 1-2 แก้ว หากกินมากไปอาจทำให้โปรตีนแปลกปลอมจากนมวัวเล็ดลอดเข้าไปในนมแม่ได้  สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวเป็นแม่ หนังสือเล่มดังกล่าวจัดว่ามีประโยชน์สูงสุด แล้วคุณจะรู้ว่า เพียง 6 เดือนแรกที่คุณใช้เวลากับลูก ผลที่ตามมามีมากกว่าที่คุณคิดมากมายนัก

เว็บไซต์ที่มา : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=4751488167643

วันที่บันทึก : 7 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ การรักษาสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพ#โภชนาการ#ทารก#น้ำนมแม่#ขุมทรัพย์จากธรรมชาติ#เลี้ยงลูก

หมายเลขบันทึก: 46909, เขียน: 28 Aug 2006 @ 16:29 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 00:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะที่เข้าไปฝากรอยในบันทึกสุชานาถ
  • ดิฉันก็แวะเข้ามาฝากรอยเพื่อเป็นกำลังใจและมิตรภาพเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับนมแม่ เป็นความรู้ที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ
  • เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมบันทึกดี ๆ ของคุณปารินุชครับ
  • เป็นบันทึกที่ยอดเยี่ยมเก็บรายละเอียดและเล่าออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ
  • ขอบพระคุณที่เข้าไปเยี่ยมชมบล็อกความรู้คือพลังอย่างสูงครับ
  • ขอพลังความรู้จงสถิตกับท่านตลอดไปครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคนมากค่ะ

      แม่ของเราอุ้มท้องเรายาวนานถึง 9 เดือน เมื่อคลอดลูกแล้วก็เฝ้าทะนุทะถนอมเลี้ยงดูเราอีกนับสิบปีกว่าเราจะเติบโตขึ้นมาได้ คนที่เป็นแม่คนนั้นย่อมเป็นมิตรแท้ของลูก   เพราะแม่มีความปรารถนา มิเคยคิดร้ายหรือหวังผลประโยชน์ใดในตัวเรา   ยามมีทุกข์ใดควรปรึกษาหารือกับแม่ผู้เป็นมิตรแท้ยิ่งกว่ามิตรคนใดในชีวิตของเรา
เขียนเมื่อ 
  • อ่านแล้วรักแม่เรามากขึ้นกว่าเดิมค่ะ เพราะตอนเด็กๆ ลูกของแม่ทั้ง 4 คนกินนมจากอกแม่ทุกคนเลยค่ะ
  • มีเพลงน่ารักๆเกี่ยวกับลูกถึงแม่มาฝากด้วยค่ะคลิก ตรงนี้ค่ะ
ฟ้า
IP: xxx.64.71.48
เขียนเมื่อ 
 ขอบคุณ ค่ะ สำหรับความรู้ดีๆ จากhttp://www.healthyandcare.com
Nestle
IP: xxx.120.191.58
เขียนเมื่อ 

เนสท์เล่ ซีรีแล็ค ได้จัดกิจกรรมประกวด มิสซิส ซีรีแล็ค (Mrs.Cerelac) เพื่อค้นหาคุณแม่เป็นตัวแทนถ่ายโฆษณาชุดใหม่ของซีรีแล็ค มีเงินรางวัลอีกกว่า 5 แสนบาทเป็นทุนการศึกษา และมีรางวัลอื่นอีกเพียบ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.nestle.co..th/cerelac รีบๆมาสมัครกันนะค๊า

Nestle
IP: xxx.120.191.58
เขียนเมื่อ 

คุณแม่คนไหนอยากเป็นมิสซิส ซีรีแล็ค เป็นตัวแทนถ่ายโฆษณาชุดใหม่ของซีรีแล็ค เชิญทางนี้ค่ะ www.nestle.co.th/cerelac รีบๆมาสมัครกันนะค๊า

จิราวรรณ
IP: xxx.174.4.179
เขียนเมื่อ 

แม่รักเราที่สุด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีลูก 3 คน เลี้ยงด้วยนมแม่ทุกคน แต่คนสุดท้องนี่ให้นมนานมากค่ะ

คือให้ถึงเกือบ 2 ปี เค้าไม่ยอมทานอะไรเลยนอกจากนมแม่ ไม่ว่าจะหิวน้ำ หิวนม ก็วิ่งมาแม่ เสร็จแล้วก็ไป ตอนนั้นผอมเชียวค่ะ คงเพราะสารอาหารไม่พอ

เลยต้องหักดิบ

หลังจากนั้นก็ค่อยๆอวบขึ้น

หย่านมนี่ ไม่รู้หย่าที่แม่ หรือหย่าที่ลูกนะคะ

ขอบคุณค่ะสำหรับบันทึกดีๆค่ะ