รอยเปื้อนของน้ำหอม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนผ้า ให้ล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่ล้างแผล โดยเอาฟองน้ำชุบแล้วเช็ดที่รอยเปื้อนบนผ้า เวลาจะเช็ดต้องดูเนื้อผ้าด้วย ถ้ายังมีอะซีเตท แอลกอฮอล์ ต้องผสมน้ำ 2 ส่วน