เวลารีดผ้า ถ้าเห็นว่ายังมีรอยเปื้อนเหลืออยู่ แม้ว่าจะซักแล้ว อย่ารีดทับเป็นอันขาด ความร้อนจากเตารีดจะทำให้สิ่งสกปรก ยึดติดแน่นเข้าไปอีก ทำให้ซักออกได้ยาก