ยินดีต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพ

JJ
ศูนย์บริการวิชาการรับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๘

รายงานประจำปีและการประเมินคุณภาพการศึกษา

 วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ชาวศูนย์บริการวิชาการ ที่มีพันธกิจ "ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นโยบายการพัฒนาประเทศ" จะได้การประเมินอย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งจะเป็นภาระงานระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

  รศ.ภรณี ศิริโชติ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

 รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล จากคณะเภสัชศาสตร์ และ

 ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์

 ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นท.กำจร มนูปิจุ ร.น รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล และ ผศ.ไพศาล มงคลวงโรจน์ และ มีการประเมินคุณภาพภายในประจำปี ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.สิรินดา ยุ่นฉลาด ผศ.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา (ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.ข และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๔๙ ณ สักภูเดือน) รศ.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล และ ผศ.สุพรรณี สุ่มเล็ก

 ศูนย์บริการวิชาการได้ปรับโครงสร้าง และ ขอปรับเปลี่ยนเป็น "สำนักบริการวิชาการ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน ระดับเทียบเท่าคณะวิชา แต่ยังรอขั้นตอนที่ สกอ"

 คำขวัญที่ชาวศูนย์บริการวิชาการได้ ยึดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงาน คือ  "ประสานสหวิชาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ"

 ภาระกิจที่สำคัญและได้ขยายการบริการตามปรัชญาและปณิธาน โดยได้ขยายการบริการไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ความภาคภูมิใจของพวกเราอีกภาระกิจจากมหาวิทยาลยคือเป็นผู้ประสานงานพัฒนา โดยนำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ร่วมพัฒนาองค์กรต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประเทศชาติของเรา

 วันนี้พวกเราจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะก่อเกิดการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#iqa#รายงานประจำปี#การประกันคุณภาพภายใน#การประกันคุณภาพการศึกษา๒๕๔๘

หมายเลขบันทึก: 46795, เขียน: 28 Aug 2006 @ 08:18 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ...อ.หมอ JJ

ภาพอาจารย์สดใสมากเลยคะ...กะปุ๋มมาเปิดเจอ...อยู่ข้างๆกับของกะปุ๋ม เรียงต่อจาก ดร.ประพนธ์...ยิ่งเพิ่มความสดใสให้กับ GotoKnow เช้านี้คะ...

...

ย่องมาติดตามข่าวและเก็บตวงความรู้คะ

ด้วยจิตศรัทธา

กะปุ๋ม