เริ่มจากเปิดภาพขึ้นมา  

 จากนั้นใช้ เครื่องมือ  พิมพ์ตัวหนังสือลงไปก็จะได้เป็น selection รูปตัวหนังสือ

 จากน้นทำการ copy โดยกด ctrl+c แล้ววางลงไปที่เดิมโดยกด ctrl+v เราก็จะได้ layer ใหม่ที่เป็นรูปตัวหนังสือ

 

 มาที่ layer ที่ได้ copy ไว้ แล้วใช้ Layer Style โดยเข้าไปที่ Layer > Layer Style > Bevel and Emboss... จะได้หน้าต่างกำหนดค่า

 

กำหนดค่าตามต้องการ ก็จะได้ ภาพที่ดูมีตัวหนังสือนูนขึ้นมา อาจเพิ่มเติมด้วย Drop Shadow หรือปรับสีปรับแสง ตามต้องการ  

ง่ายๆนะค่ะ ไปลองหัดทำดูค่ะ  ┐( ̄ヘ ̄)┌ フゥゥ〜