เมื่อครั้งที่ผมและทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางไปร่วมกันจัดเวทีที่สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ สิ่งแรกที่เห็นและสุดตาเป็นอย่างยิ่งก็คือป้ายที่แสดงความหมายของคำว่า "สหกรณ์" จึงขออันเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มาให้ทุก ๆ ท่านโดยเฉพาะรัฐบาลในภาวะที่บ้านเมืองของเรากำลังระส่ำระสายกับการขาดคำว่า "ร่วมมือและร่วมใจ" ครับ