"ชั่วโมงความรู้ในสำนักงานอธิการบดี" เมื่อปลายเดือนกรกฏาคม 49 "คุณโสภณ สุภาพงษ์" ในคราวเดียวกับที่ท่านมาประชุมกรรมการสันติศึกษาที่ ม.อ. เราเรียนเชิญท่านมาพูดคุยกับชาวสำนักงานอธิการฯ หัวเรื่องที่ตั้ง "ภาพการทำงานที่มีความสุข" (2 ชั่วโมง) เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ฟังท่านพูดหลังจากที่เคยได้ยินชื่อมาแสนนาน ท่านพูดช้าๆ นำพวกเราเข้าสู่เนื้อหา ให้รู้ว่าความสุขคืออะไรก่อน ท่านบอกว่าเราจัดหัวข้อให้ท่านพูดยากจังในวันนั้น  แม้ผ่านการฟังมาหลายวันดิฉันอดไม่ได้ที่จะแวะเวียนมาในสมุดที่โน๊ตไว้ มานั่งทบทวนสิ่งที่ดิฉันเก็บมาได้ ท่านเล่าว่า....หากจะพูดเรื่องความสุขต้องชวนให้ทุกคนนึกถึง "บ้าน" ความสุข....เกิดจากบ้านเมื่อเราไม่สบายใจ...ทุกข์....เศร้า....เหงา...เครียด ขอให้ได้กลับไปในที่ของเรา.."บ้าน" ที่บ้านไม่มีใครทำร้ายเรา เราเป็นตัวตนของเรา ไม่ต้องฉลาด.....ไม่ต้องโง่ ไม่ต้องรวย ไม่ต้องจน.....เราเป็นอะไรก็ได้ "บ้าน" จะยืนข้างเดียวกับเราเสมอ บ้านจะให้จิตวิญญาณกับเราในทุกเช้า...เพื่อออกมาทำสิ่งดีๆ...ที่บ้านเราต่างเข้าถึงหน้าที่เราใช้สัมพันธ์ตามธรรมชาติทีพึงปฏิบัติต่อกัน ต่างมีหน้าที่ต่อผู้อ่อนแอ ทำตัวตามหน้าที่ที่เราสัมพันธ์ตรงตามธรรมชาติ เราจะมีความสุข  "ภาพการทำงานที่มีความสุข"  ไม่มีภาพการทำงานที่ไหนที่สามารถเตรียมไว้ให้...เพื่อให้คนมีความสุขได้ เพราะความสุข.....ต้องเข้าถึงได้โดยตนเอง ความสุขของแต่ละคนไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน ...ไม่เท่ากัน.... คนที่เข้าถึงหน้าที่ที่แท้จริง...จะมีความสุขเสมอไม่ว่าจะทำงานที่ไหน หากจะมีความสุขได้ต้องเข้าใจความจริง....สิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นความจริงคือ "อารมณ์"  (อยากได้ อยากใหญ่ อยากมี ใจแคบ  โกรธ หลง....โลภ)   สรุปได้เท่านี้เก็บมาฝากเพื่อนในบ้าน gotoknow ค่ะ