หลังจากที่ต้องติดค้าง อ.รดี ธนารักษ์ เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกบล็อคเป็นเวลานาน

คืนนี้ (1.21 นาฬิกา) การร่วมกันเปิดบล็อคก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยครับ

นิเทศศาสตร์สังสรรค์

บล็อกน้องใหม่ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  "คลอดแล้วครับ"

"ร้อยเรียง รังสรรค์ ปั้นแต่ง แต่งแต้มสีสันประสบการณ์ด้านงานนิเทศศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ ต่อยอดและเติมเต็มความฝันวันวานและจินตนาการแห่งอนาคตด้านนิเทศศาสตร์ค่ะ"

ขออนุญาตเชิญชวนท่านอาจารย์ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว G2K เข้าไปเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มและต่อยอดได้อย่างไม่มีขีดจำกัดครับ