"การมีสติและการสำรวมระวัง

                               ในกฎระเบียบต่างๆ

                       ให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวง

                       ทำให้มีความเป็นอยู่อย่างสงบง่าย

               ไม่จำเป็นต้องพะวงว่า  จะต้องทำตนอย่างไร

                          ดังนั้นจึงพ้นจากการครุ่นคิด

                     เพราะมีสติดำรงอยู่อย่างสงบระงับ"

  เป็นหนึ่งธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ชา สุภท.โทอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นธรรมคำสอนที่ติดอยู่ตามต้นไม้ภายในวัด จึงนำมาฝากพี่น้องชาว KM ประจำวันหยุดสุดสัปดาห์           

 ขอบคุณครับ            

อุทัย   อันพิมพ์          

   26สิงหาคม 2549