คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้านภัยน้ำท่วม

 รายงานภาพสดสด คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ยุ้ย ของพวกเรา นำทีมไปร่วมบริจาคยากันยุงและยาทารักษาโรคเท้าโดนน้ำกัด ให้กับ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๑ พอ.ธานี ฉุยฉาย

 กิจกรรมจิตสาธารณนี้เกิดด้วยการประสานงานจากหลายฝ่าย ตั้งแต่ พอ.หญิง สุพัฒนา ชมรมร้านยาจังหวัดชลบุรี อาจารย์แอน อาจารย์ผึ้ง และทีมงาน เช่น อ.ดร.ก้อง อ.เจน และน้องๆนักวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยกันผลิตยาทากันยุง และ ยาทารักษาโรคน้ำกัดเท้า

 ท่าน รอง เสนาธิการ ธานี และ ท่าน สุพัฒนา ได้กล่าวขอบคุณที่ ทาง คณะเภสัชศาสตร์ ได้บริจาคยารักษาโรคน้ำกัดเท้า

เพราะ ทหารที่ไปข่วยในพื้นที่รับผิดชอบก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะอยู่ในพื้นที่เฉกเช่นประชาชนที่ได้รับภัยจาก "น้ำท่วม" ครั้งนี้

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา