วิริศิรินทร์ ประนอมเชย


Username
wirisirin
สมาชิกเลขที่
110067
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

       " วิริศิรินทร์ " เป็นชื่อจริงที่ใช้ตั้งแต่เกิด          

          ทำงานมาแล้วเกือบทุกอาชีพ เพราะรู้จักใครถูกดึงตัวไปทุกที 

          จบการศึกษาคณะบัญชีอินเตอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มทำงานแห่งแรกที่สายการบิน KLM 2 ปี มาศึกษาต่อ  MBA ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ MPA ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยทำงานมาแล้วหลากหลายอาชีพ หลายวงการ 

          เป็นนักประพันธ์เพลงและมีผลงานเพลงของตนเอง   และเป็นมือปืนประพันธ์บทเพลง ไม่น่าเชื่อว่าเคยมีอาชีพที่เป็นอิสระที่สุดจะหันมารับอาชีพข้าราชการไทยได้  แต่ก็หวังว่าตนเองจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศและสังคมไม่มากก็น้อยและครั้งนี้  กับอาชีพ "ข้าราชการไทย" ที่ไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะรักในอาชีพนี้  แต่ก็ตั้งใจว่าจะช่วยตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดได้  อย่างน้อยลูกหลานเราจะได้นึกขอบคุณ  ที่ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินและความเป็นไทยให้มีเอกราชสืบต่อไปไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ และการปกครอง 

 การศึกษาชั้นประถมที่สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

                 ชั้นมัธยมที่บดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี)

                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(อินเตอร์เนชั่นแนล)

                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาสน์วิชาความรู้มาตั้งแต่จำความได้ นอกจากวิชาแล้วครูยังช่วยชี้แนะแนวทางของการเป็นคนดีที่ทำให้มีกำลังใจทำงานท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆได้  เพราะมีครูจึงมีเราในวันนี้ ดีใจที่เป็นลูกศิษย์ของครูทุกคนค่ะ และหวังว่า blog นี้จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ทำให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข จากประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้ของตัวเองเพื่อแบ่งปันสู่สังคมต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี