26 ก.ค. 2554 สอนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สอนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

    คาบที่ 1  สอนชั้น ม.1/2 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช  นักเรียนแต่กลุ่มศึกษาใบความรู้ในแต่ละเรื่องแล้วมานำเสอหน้าชั้นเรียน  แล้วสรุปในตอนท้ายว่าพืชตอบสนองต่ออะไรบ้าง  นักเรียนสามารถตอบคำถามและยกตัวอย่างชนิดของพืชได้

    คาบที่ 4  สอนชั้น ม.1/4 เรียนเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเช่นกัน

    คาบที่ 6  สอนชั้น ม.1/3 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเช่นกัน
เรื่องนี้ไม่มีอะไร  นักเรียนศึกษาใบความรู้ในแต่ละเรื่องแล้วมานำเสอหน้าชั้นเรียน  แล้วสรุปในตอนท้ายเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็สามารถตอบคำถามและยกตัวอย่างชนิดของพืชในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อสิ่งต่างๆ ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)