25 ก.ค. 2554 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนกาสอน

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนกาสอน

    วันนี้วันจันทร์เวรหน้าประตูตามเคย  มาแต่เช้ามายืนรอรับเด็กนักเรียน
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนก่อนสอบกลางภาค  บางห้องบางเนื้อหาเรียนไม่ทันก็เร่งให้ทันเนื้อหาที่จะสอบ

    คาบที่ 1  สอนชั้น ม.1/3 เรื่องเทคโนโลยีชีภาพ  พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช  นักเรียนหลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  และไม่ค่อยให้ความสนใจ  จึงให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเอง  จากหนังสือ  ห้องสมุด  อินเทอร์เนต  แล้วบันทึกลงในสมุดมาส่ง  แล้วสุ่มถาม-ตอบเป็นรายบุคล

    คาบที่ 5-6 สอนชั้น ม.1/1  ห้องนี้เรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเช่นกัน  และทำการศึกษาเช่นเดียวกับห้อง ม.1/2 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)