เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่ช่วยจัดกิจกรรมในการส่งเสริมหรือเสริมสร้างให้ทุกคนได้ออกำลังกายเพื่อสุขภาพในหลาย ๆ ชนิดกิจกรรม ทั้งภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน ส่วนกิจกรรมชนิดใดที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้ออกำลังกายบ้างนั้น ผมขอไว้เป็นคราวหน้าครับจะมาเล่าสู่กันฟัง เพราะเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ครับ ขอทดลองการใช้ระบบก่อนครับ

*ลาย คราม*