แนวทางพัฒนาภาควิชา สอน - บริการ ไปสู่ภาควิชาวิจัย

แนวทางพัฒนาภาควิชา สอน - บริการ ไปสู่ภาควิชาวิจัย

 วันที่ 28 ก.ย.48   ผมไปบรรยายที่ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยในภาควิชาศัลยศาสตร์"   เป็นเวลา 1 ชม.   และมีคำสนทนาโต้ตอบรวมแล้วกว่า 1.5 ชม.   ได้ทำ Narrated Ppt.   และบันทึกเสียงด้วย Voice Recorder ไว้   ผู้สนใจซื้อ CD-ROM เรื่องนี้ได้ที่ สคส.   ราคา 100 บาท


       วิจารณ์  พานิช
         28 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)