ความสามัคคีของหมู่ ทำให้เกิดสุข

  ติดต่อ

  ความพร้อมเพรียงกัน ทางกาย วาจา และใจ   

 

      คำว่า "สามัคคี" แปลว่า ความพร้อมเพรียง ได้แก่ความพร้อมเพรียงกัน ทางกาย วาจา และใจ พร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่บังเกิดผลเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมเพรียงกันทำงานในหน้าที่ของตน ใครมีหน้าที่อย่างไร ก็ทำอย่างนั้น ตั้งใจทำให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถของตนอย่างนี้ เรียกว่าสามัคคี

      หมู่ชนใดก็ดี ถ้ามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้ว หมู่นั้น เมืองนั้น ย่อมคลาดแคล้วจากภัยของศัตรู และตั้งมั่นมีความสุขสมบูรณ์อยู่ได้ หากขาดสามัคคีไม่มีความรักใคร่ ใว้วางใจกัน ปราศจากความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การดำเนินงามย่อมจะไม่สำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มณฑล เมฆพยับ

หมายเลขบันทึก: 4645, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:11:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)