เมื่อวาน และเมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้ว    เราประชุม Weekly Meeting กันที่ สคส.    ในวาระหนึ่งเราระดมความคิดกันว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของ KM    ผลปรากฏว่า Leadership นำลิ่วเลยครับ    ผมจึงลองค้นมาว่ามีคนเขียนเรื่อง Leadership in KM ไว้อย่างไรบ้าง    พบบทความในเว็บไซต์ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตดังนี้ (คลิก)

บทสรุปของผมเองอย่างง่ายที่สุด ผู้บริหารต้องเรียนรู้เรื่อง KM   และเอาใจใส่จัดการระบบ KM   แค่นี้เองครับ   เพราะคำว่า "จัดการระบบ KM" มีความหมายครอบคลุมมาก

ผมเริ่มคิดว่า ถ้าระบบ KM ขององค์กรใดเป็นของปลอม คนแรกที่ต้องรับคำตำหนิคือ เบอร์หนึ่งครับ

วิจารณ์ พานิช

๒๙ กย. ๔๘