วันรุ่งขึ้นไปตีกอล์ฟได้แล้ว

นายนิคม ไวยรัชพานิช ผอ.สำนักผัง เมือง กทม.เปิดเผยว่าตนเองเป็นคนไข้คนหนึ่งของ น.พ.วิชัย โดยนิ้วมือเกร็งงอไม ่สามารถยืดทำงานได้ตามปกติ ก็ไปปรึกษาหมอวิชัย ได้พาเข ้าห้องผ่าตัดฉีดยาชาแล ้วก็ผ่าใช ้เครื่องมือทำฟันกรีดผิวหนัง แล ้วสอดลงไปกรีดปลอกเอ็นเจ็บไม่ นาน วันรุ่งขึ้นไปตีกอล์ฟได้แล้ว

นิ้วล็อกแพทย์ผ่าวันเดียว!
(เดลินิวส์ 17 ส.ค.45)

โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เพียงเจาะโคนนิ้วคนไข้ และใช ้เครื่องมือแพทย์ที่ดัดแปลงขึ้นมาตัดปลอกเอ็นวันเดียวแผลหาย นิ้วมือกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องรักษาแผลเกือบ 2 สัปดาห์ เหมือนเก่า คนป่วยเป็นโรคนิ้วล็อกแห่ไปรับการรักษาเพียบ ผอ.สำนักผังเมือง กทม.ไปผ่ามาแล้วถึง 3 นิ้ว

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. น.พ.วิชัย วิจิตรพรกุล ผู ้ช่วย ผอ.รพ.เลิดสิน เปิดเผยว่าในปัจจุบันได้มีคนไข้ มารับการตรวจรักษาโรคนิ้วล็อก หรือโรคเอ็นนิ้วมือยึด เป็นจำนวนมาก โรคนิ้วล็อกเป็นโรค ที่พบบ ่อยที่สุดโรคหนึ่งของนิ้วมือ ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย พบในวัยกลางคนขึ้นไป คนทำงานหนักหิ้วของหนัก นิ้วมือต้องเกร็ง และเอ็นนิ้วมือต้องเสียดสี และบวมรัดปลอกหุ้มเอ็นจนเอ็นไม่สามารถ ลอดผ่านปลอกเอ็นได้ ทำให้นิ้วนั้น ๆ งอไม่ลง หรืองอได้แต่เหยียดไม่ออก หรือเหยียดออกได้ก็ จะมีเสียงดังคลิก หรือต้องช่วยง้างออก ซึ่งจะเจ็บมาก และมักจะมีจุดกดเจ็บที่ฐานนิ้ว โรคนี้หาก ไม่รักษา นิ้วอาจจะอยู่ในท่างออยู่อย่างนั้นหรือเหยียดอยู่อย่างนั้น แต ่ใช้งานไม ่ได ้ เปรียบเสมือนเป็นนิ้วพิการ

ผู ้ช่วย ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวต่อว่าการรักษานั้น ถ้าเป็นไม่มากหรือไม่นาน อาจหายเองได้ ถ้าเป็นน ้อยก็เพียงรักษาด ้วยการฉีดยาสเตอรอยด์ เข้าไปในปลอกหุ้มเอ็น อาการอาจหายได้ แต่อาจกลับมาเป็นใหม ่ได้อีกใน 3-6 เดือน แต ่มีจำนวนครึ่งหนึ่งที่ฉีดยาไม่ได้ผล ต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดต้องผ่าลงไปตัดปลอกหุ้มเอ็นส่วนต้น ที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนตัวของเส้นเอ็น โดยผ่าตั้งแต่ชั้นผิวหนังเปิดแหวกแผลจนเห็นเส้นเอ็นและปลอกเอ็น ผ ่าตัดเสร็จแล้วต ้องเย็บแผล ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห ์ จึงตัดไหมได้กว ่า แผลจะหาย

น.พ.วิชัย กล่าวอีกว่า สมัยก่อนแพทย์ ต้องนัดคนไข้เข้าห ้องผ่าตัดใหญ่ แม้การผ่าตัดจะใช้เวลาไม่มาก แต ่แผลที่เกิดจากการผ่าตัดที่มือ นั้น กว่าจะรักษาให้หายได้ต ้องใช้เวลานาน เนื่องจากเราต้องใช้มือตลอดเวลา ผิวหนังที่มือจึงเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ทำให้แผลที่เกิดจากการผ่า ตัดหายยาก ด้วยเหตุนี้ตนจึงคิดวิธีผ่าตัดคนไข้ โรคนิ้วล็อก ด ้วยวิธีใหม่แบบง่าย ๆ ด้วยการเจาะผิวหนังที่โคนนิ้วเป็นแผลเพียงเล็กน้อย แล้ว ใช ้เครื่องมือที่ดัดแปลงจากเครื่องมือเขี่ยฟัน (เครื่อง มือทำฟัน) ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว นำมากลึงลับให้คมเป็นพร้าเล็ก ๆ ยื่นลงไปตัดพังผืดที่ขวางการเคลื่อนที่ของเส็นเอ็น เป็นการผ่าตัดที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเจ็บน ้อยกว่า แผลก็หายเร็วกว ่ามาก ผลแทรกซ้อนไม่มีเลย ส ่วนประสิทธิภาพของการผ่า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการสัมผัสด้วยปลายมีดพร้าเล็ก ๆ แทนการมองเห็น และตั้งแต่ผ่าตัดคนไข้ด้วยวิธีการใหม ่นี้ จนถึงปัจจุบันมีผู้มารักษาด้วย การผ่าตัดวิธีใหม่นี้แล้วกว่า 5000 ราย

ผู ้ช่วย ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวต่อว่าความผิดปกติของนิ้วมือที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานปกติในชีวิตประจำวัน คือในขณะที่คนเรากำมือแบมือ เอ็นของนิ้วมือก็จะถูกตรึงเสียดสีไปมากับปลอกหุ้มเอ็น หรือเข็มขัดรัดเส้นเอ็น ให้เส ้นเอ็นอยู ่ ชิดแนวแกนกระดูกนิ้วมือ การใช้งานรุนแรงทำให้มีการเสียดสีซ้ำ ๆ จนเอ็นและปลอกเอ็นบวมรัดติดกัน ทำให ้เป็นพังผืดหนาตัวขึ้น จนในที่สุดเกิดเป็นปมเอ็นไม่สามารถลอดผ่านไปได้ ทำให้ งอนิ้วไม่ลง หรือเหยียดนิ้วไม ่ออกเป็นอาการของนิ้วล็อก และตั้งแต่ตนใช้วิธีผ่าตัดแบบใหม่นี้ขึ้น ทำให้มีคนไข้เข ้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงอยากให้ช ่วยประกาศให้ผู ้ป่วยที่เป็นโรคนิ้วล็อก อย ่าทนทรมานอยู ต ่อไป ให้รีบมารับการรักษา และขณะนี้ทางสำนัก ข่าวซีเอ็นเอ็นกำลังติดต่อมาเพื่อเสนอวิธีการผ่าตัดด ้วยเครื่องมือแบบใหม่นี้ไปทั่วโลกด ้วย

นายนิคม ไวยรัชพานิช ผอ.สำนักผัง เมือง กทม.เปิดเผยว่าตนเองเป็นคนไข้คนหนึ่งของ น.พ.วิชัย โดยนิ้วมือเกร็งงอไม ่สามารถยืดทำงานได้ตามปกติ ก็ไปปรึกษาหมอวิชัย ได้พาเข ้าห้องผ่าตัดฉีดยาชาแล ้วก็ผ่าใช ้เครื่องมือทำฟันกรีดผิวหนัง แล ้วสอดลงไปกรีดปลอกเอ็นเจ็บไม่ นาน วันรุ่งขึ้นไปตีกอล์ฟได้แล้ว ส่วนสาเหตุที่เป็นคงจะเนื่องจากต้องเซ็นงาน หรือมือใช ้งานมากจึงเกิดอาการนิ้วล็อกดังกล่าว ปัจจุบันตนได้ไปให้หมอวิชัย ผ่าตัดด ้วยวิธีนี้แล้วถึง 3 นิ้ว และได ้แนะนำพรรคพวกที่เป็นโรคนี้ให้ไปหาและก็หายทุกราย.

d1.gif (43 bytes)


 ban_rdd.JPG (9797 bytes)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรคนิ้วล็อก(Trigger finger)ความเห็น (1)

เล็ก
IP: xxx.174.23.209
เขียนเมื่อ 

ไปตีกอล์ฟ ที่เชียงตุง-เมืองลา กับ..หมวกมหัศจรรย์

1.สนามกอล์ฟเรจิน่า จ.ท่าขี้เหล็ก ติดกับ อ.แม่สาย

2.สนามกอล์ฟระดับ มาสเตอร์คลาส 18 หลุม (โกลเด้นไตรแองเกิ้ลกอล์ฟคลับ) เมืองเชียงตุง

3.ที่สนามกอล์ฟประจำเมืองลา (ที่เมืองลา มีหลุมที่ 19) สุดยอด.รับรองไม่ผิดหวังจริงๆ.ครับท่าน

* มีหมวกกอล์ฟมูลค่าใบละ 150 ยวน แจกให้ทุกท่าน .ใส่แล้วมีพลังมากๆ ตีไกล ตีดีกว่าเดิม. (ไม่ได้โม้) เชิญพิสูจน์ได้ ครับ!

* หมวกกอล์ฟมหัศจรรย์ รับประกัน ถ้าสวมใส่แล้วไม่มีพลัง เชิญไปทัวร์ฟรีเลยครับท่าน (ไม่มีวางขายทั่วไป)

สอบถามรายระเอียดได้ที่…

โทร.. 085-7122575, 053-733032 (คุณ เล็ก) e-mail: [email protected]