ความเห็น 3076

ภาวะผู้นำกับ KM

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ หมอ วิจารณ์

 ผม clik อ่าน เรื่อง KM กับ ภาวะผู้นำ จาก pdf file ไม่ได้ครับ

JJ