มหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยวิจัย

             วันนี้ (27 ก.ย.48) รศ. ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข   อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มข.   ซึ่งกำลังทำปริญญาเอกและจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิจัยมาคุย   ว่าตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้มาจากการค้นคว้าตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา & ยุโรป เพียงพอและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในประเทศไทยหรือไม่

              ผมได้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเอาตามประเทศที่การวิจัยก้าวหน้ากว่าเราไปแล้ว 50 -60 ปี   เราก็จะละเลยตัวชี้วัดสำคัญที่สำคัญในการยกระดับระบบของเราในชั้นนี้   แต่ประเทศเหล่านั้นเขาไม่พูดถึงเลย   เพราะเขาเดินผ่านมานานแล้ว   โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรมด้านการบริหารมหาวิทยาลัย   ซึ่งจะไม่ปรากฏในตำราด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศที่การวิจัยก้าวหน้าไปมากแล้ว

        วิจารณ์  พานิช
          27 ก.ย. 48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)