CAI

จะมั่นในในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ เมื่อพิจารณาบทเรียนจากความหมายดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าในการดำเนินการสร้างบทเรียน CAI ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต้องมีจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐานและการประเมินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะให้เกิดประสิทธิภาพได้ กระบวนการสร้างบทเรียน CAI นั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่สามารถศึกษาได้จากตำราทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#cai#ประสิทธิภาพและคุณภาพ#ที่เราสร้างขึ้น

หมายเลขบันทึก: 46487, เขียน: 26 Aug 2006 @ 11:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)