เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปงานที่น้องๆเลี้ยงส่งพี่ปี 4 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูล ก็ต้อง ขอขอบคุณน้องๆที่จัดงาน ได้ดี เพราะเป็นงานที่ใหญ่เหมือนกัน ก็ได้มีการถ่ายรูปกันมากมาย และก็ขอบคุณน้องเมย์ น้องเทคที่มอบของรางวัลให้พี่ แต่ที่น่าเสียใจคือไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องเลย ขอบคุณคณะวิทยาศาตร์ ก็น่าใจหายเหมือนกันเพราะเป็นปี4แล้ว คงจะไม่ได้มางานอย่างนี้อีก