ใครเลยจะคิดว่าเห็ดในสวนหลังบ้านและผักสวนครัวต่าง ๆ ที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นของเราสามารถสร้างรายได้มหาศาล ให้กับเกษตรกรที่ชื่อ นายชา คชพันธ์ ที่ฟันฝ่าอุปสรรคพ้นผ่านความจนมาได้ทุกวันนี้ จนทำให้นายชามีรายได้เข้าสู่ครอบครัวร่วมแสนบาทต่อเดือน

            นายชา คชพันธ์ หรือที่เรียกขานกันในหมู่บ้านนาโหนดว่า ครูชา ครูชาเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนวัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง ครูชาสนใจเรื่องการเพาะเห็ดเป็นอย่างมาก จึงเริ่มทดลองเพาะเห็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน  เริ่มแรกเพาะเห็ดนางฟ้า ปรากฎว่าเป็นที่สนใจของผู้บริโภค    ต่อมาเป็นที่รู้จักมากขึ้น ครูชาจึงขยายกิจการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเพาะเห็ดพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เป็นต้น

            เมื่อเพาะเห็ดมากขึ้น ทำให้เกินความต้องการของตลาด ครูชาจึงคิดค้นการแปรรูปเห็ด โดยการนำมาเห็ดมาทอดทำให้เพิ่มมูลค่า และขยายการตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังนำพืชผักสวนครัว ต่าง ๆ ที่มีในหมู่บ้านมาแปรรูปเช่นกัน ได้แก่ ใบบัวบก ใบตำลึง ดอกอัญชัน ผักเหล่านี้จะรับซื้อจากชาวบ้านในตำบลหัวหมอนและนักเรียนโรงเรียนวัดหัวหมอน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง