ความประทับใจของข้าพเจ้า

opat009
                                   ความประทับใจของข้าพเจ้า  

                            ความประทับใจในชีวิตของข้าพเจ้าคือการที่ได้ควบคุม   ดูแล   กำกับการแสดงที่ถ่ายทอดมาจากศิลปะประเพณี   วัฒนธรรม   และภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยง   ภายใต้ชื่อ"ระบำเกลียวเชือก"   ซึ่งต่อมาได้รับการคัดเลือกจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตาก   ประชาสัมพันธ์จังหวัดตากและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   ให้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดตากไปแสดงในงาน"มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ   2549  ที่จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งจะสามารถนำเชื่อเสียงมาสู่จังหวัดตาก   และประเทศไทย   รวมทั้งถึงข้าพเจ้าเองด้วย

              ระบำเกลียวเชือก   แต่เดิมเป็นการละเล่นของหนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยง  ที่ใช้เส้นเชือกมามัดรวมกันแล้วผูกติดคานยกไว้ที่สูง  ให้หนุ่มสาวในหมู่บ้านดึงเชือกคนละเส้นแล้งเต้นตามจังหวะดนตรีพื้นบ้าน  เพื่อแสดงให้หนุ่มสาวต่างถิ่น  ต่างหมู่บ้านได้เห็นถึงความรัก  ความสามัคคีในหมู่บ้านเอง  และต่อมามีครูใหญ่นักพัฒนาคนหนึ่ง

(นายณรงค์  พันลุตัน)มาพบเห็นเข้า  จึงดัดแปลงมาเป็นการละเล่นประจำโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ  และได้มีผู้รู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลายท่าน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น   โดยได้สอดแทรกแนวคิด  ปรัชญา และวิถีการดำรงชีพของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงเข้าไปในบทเพลงด้วย

                  ตัวข้าพเจ้าเองเมื่อมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ โรงเรียนแห่งนี้ใหม่ๆ    ได้เห็นถึงคุณค่าทางศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมชุดนี้  จึงดำเนินการจัดจ้างวิทยากรจากองค์การ UNHCR  มาปรับปรุงการเต้นระบำดำเนินการเพิ่มเติมเนื้อหาของเพลง  และจัดชุดดนตรีพื้นบ้านเข้าเพิ่มเติม  และและได้ดำเนินการจัดแสดงโชว์  ในงานสำคัญๆต่าง  ทั้งในจังหวัดตากเอง  และต่างจังหวัดเรื่อยมา     ต่อมาเมื่อ  ประมาณ  เดือนพฤษภาคม  2549  ทางโรงเรียนได้รับการติดต่อจาก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตาก   ประชาสัมพันธ์จังหวัดตากและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   ให้แสดงโชว์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกตัวแทนการแสดงของจังหวัดตากไปแสดงในงานเนื่องในงาน "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ   2549  ที่จังหวัดเชียงใหม่   และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดตาก  โดยสามารถเอาชนะการแสดง ลอยกระทงสาย  ไหลประทีปพันดวง   ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดตากไปได้อย่างเฉียดฉิว  จนได้รับการติดต่อให้ไปแสดงโชว์เนื่องในงาน "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ   2549  ที่จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2549  เวลา  16.00 -16.30  น.  จึงขอเรียนเชิญให้ทุกท่านที่สนใจเข้ารับชมการแสดงโดยทั่วถึงกัน  หรือสามารถรับชมทางโทรทัศน์จากทุกช่อง   ได้ในวัน  เวลาดังกล่าว

 

                                                                                                       โอภาส   ภูวนาทโยธิน

                                                                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบำเกลียวเชือก

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#ประวัติ#โอภาส#ผ้อำนวยการ#บ้านขุนห้วยแม่ท้อ

หมายเลขบันทึก: 46473, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:57 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)