สมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์                                   

                 ความประทับใจของกระผม   ตัวเองเป็นคนพื้นเพ จังหวัดลำปาง   เริ่มต้นทำงานครั้งแรก ณ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นครู สปช.  โรงเรียนบ้านโนนจั่น เมื่อปี พ.ศ. 2524  เป็นครูที่นี่ 2 เดือนเท่านั้น   ขณะเดียวกันได้สอบบรรจุกรมสามัญศึกษา(ขณะนั้น)ไว้ด้วย ต่อมา พ.ศ. 2524  กรมสามัญฯ เรียกบรรจุ   จึงย้ายมาประจำในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก   ความประทับใจในชีวิตเริ่มต้นที่นี่...                        

               เมื่อวันแรกที่เริ่มเดินทางไป โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  ต้องนั่งรอเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์  ถึง 11 วัน เหตุเพราะ ฤดูฝน(เดือนกันยายน)อำเภออุ้มผางสมัยนั้นไม่มีเส้นทางคมนาคมทางบก ข้าราชการถ้าหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเดินเท้าผ่านประเทศพม่า เป็นระยะทาง บอกไม่ได้แน่นอน  แต่รู้ว่าต้องเดินเท้า  1 วัน เต็มๆ  การเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ของผมต้องล่าช้าไป 11 วัน  และไม่ได้นั่งเครื่องบิน ต้องเดินเท้าผ่านประเทศพม่า ด้วยความยากลำบากที่สุดในชีวิตเป็นครั้งแรก  แต่ก็เป็นความภูมิใจ  จนกระทั่งส่งผลให้ตัวผมเอง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนแห่งนี้ 9 ปี โดยไม่ขอย้าย  การดินเท้าที่เรียกว่าเดินทางไปราชการจริงๆ  บางครั้งเดือนละ 3 ครั้ง โดยการเดินเท้า  รวมระยะทางการเดิน คิดว่ามากโขทีเดียว                                

               ต่อมาผมถูกสั่งย้าย ( ไม่ได้เขียนย้าย แต่แม่บ้านไปร้องขอต่ออธิบดีขอให้สั่งย้ายผมให้ออกมาจาก ป่าอุ้มผาง เพื่อมาดูแลครอบครัว ซึ่งขณะนั้นมีลูกน้อย 2 คน ) ในปี 2533  โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ที่นี่ ผมพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็น อาจารย์ 3 ระดับ 8  ได้พัฒนาตนเองเป็นครูดีเด่น  ครูต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นครูเกียรติยศแห่งชาติ (Teacher Awards) และมีตำแหน่งทางการบริหาร คือ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายนโยบายและแผน  และสุดท้าย ผมเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน..... แต่ต้องเดินทางไกลห่างจากครอบครัว อีกครั้ง ( 102 กิโลเมตร )  คือ ต้องไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู  ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  ซึ่งนักเรียนที่สอน เป็นกระเหรี่ยง 100 %  แต่ผมก็ภูมิใจ ในความมีพัฒนาการในหน้าที่การงานของตัวผมเองตลอดมา...