ความประทับใจ

                                        บทประพันธ์มหาบาลี
โธ่นิจจาบาลีนี้แสนยาก                      
ยิ่งลำบากเหลือแค้นสุดแสนเข็ญ ท่องจำตำราเจ้าทุกเช้าเย็น                 หวังความเป็นมหาได้ดั่งหมายปอง ถึงจะยากแค่ไหนไม่เคยบ่น       เกิดเป็นคนทนสู้ได้ไม่เป็นสอง
ได้บาลีนี้ไซร้เหมือนได้ทอง              เหตุนั้นต้องขยันหมั่นฝึกตน
คำคมสอนใจ

สันเขาสันดอนขุดถอนโดยไม่ยาก
สิ่งลำบากแก้ได้ไขสันดาน ,,            
                                             คำคมสอนใจ
 
                                       อย่าหวลคิดคนึ่งถึงอดีต
                                      จงตั้งจิตปัจจุบันนั้นให้ดี
                                      อนาคตนั่นหนาหาจะมี
                                      ทุกสิ่งที่ผันแปรไม่แน่นอน
คำคมสอนใจ
ทำตัวสบายเมื่อยามหนุ่ม
จะนั่งกลุ้มเมื่อยามแก่ ,,             
                                       คำคมสอนใจ
 
                                    
สังคมจะดีได้       
                    เมื่อคนไทยห่างไกลยาเสพติด ,,