ความประทับใจของข้าพเจ้า                 สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมากคือการที่ได้มีโอกาสร่วมงานเลี้ยงรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกครั้ง    เมื่อพระองค์ท่านทรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก   เนื่องจากคู่ชีวิตเป็นพนักงานบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัด    ( สำนักงานเหมืองแม่สอด )  ซึ่งมีเรือนรับรองถวายเป็นที่ประทับแรม   ครอบครัวของพนักงานจะได้รับอนุญาตให้ร่วมงานเลี้ยงรับเสด็จด้วย                 นอกจากได้ร่วมงานเลี้ยงรับเสด็จแล้ว      บุตรสาวก็ได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าที่ประทับทุกครั้งเช่นกัน      ซึ่งครอบครัวของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและประทับใจมากที่ได้มีโอกาสถวายงานต่อพระองค์ท่าน                 ข้าพเจ้ามีความยินดีทุกครั้งที่ได้รับทราบข่าวการเสด็จมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก     เพราะนั่นหมายความว่าครอบครัวของเราจะได้ร่วมงานเลี้ยงรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกแล้ว