25สค.49 ช่วง 10.30-12.00 น.ชมรมจริยธรรมจัดทำบุญครบรอบเดือนเกิด ให้บุคลากรสถาบัน โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดชลประทานฯ วันนี้มีจนท.ร่วมพิธีประมาณ 50 คน ได้รับแจกหนังสือธรรมะที่สอดรับกับความรู้สึกขณะนี้ เป็นหนังสือธรรมะเล่มเล็กฉบับกระเป๋าชื่อ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" ของท่านปัญญานันทภิกขุ มีข้อความประทับใจอยู่ปกหลังเขียนว่า 

   Pck202

 ตื่นแต่เช้า เราควรคิดว่า

                  วันนี้จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ชาติ แก่ศาสนา

                                       แก่สังคม ได้อย่างไร

                    ไม่ควรคิดว่า "จะเอารัดเอาเปรียบใครได้บ้าง"

                                 หรือจะไปเอาอะไรจากใครบ้าง

                               คือคิดแต่จะ "ให้"ไม่คิดจะ "เอา"

                  อย่าตกใจว่าให้แล้วจะไม่ได้ เพราะให้น่ะมันจึงได้

                                    ถ้าไม่ให้แล้วจะได้อะไร

                                   ถ้า "ยิ่งให้" มันก็ "ยิ่งได้"  

 ถ้าคุณอยู่ในภาวะนั้น คุณจะซาบซึ้งใจเป็นอย่างดีค่ะ นี่เองที่คนเค้าบอกว่า"บุญ" คือ "ความอิ่มใจ"