ผู้เขียนรู้สึกว่าวันนี้มีความรู้มากมายเข้ามาทั้ง อบรม หลักสูตร"การบริหารกระบวนการยุติธรรม : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม" ซึ่งจัดโดย สำนักงานกิจกรรมยุติธรรม ร่วมกับคณะนิสิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 ส.ค. 49 วันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งสำคัญมากค่ะ ขณะเดียวกันที่กองกิจการนิสิต ก็จัดอบรม KM ช่วงที่ 4 ซึ่งก็น่าสนใจอย่างมาก ทำให้รู้สึกเสียดายที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียดายจริง ๆ นะค่ะ  เรียกว่าเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง เข้าตำราเพลงบัวตูมบัวบานเลยค่ะ