หลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิ

ความสงบ ทำให้จิตมีพลัง

 

 

 

 

      

Large_a16aa

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล   

สุขุมวิท  101  พระโขนง  กรุงเทพมหานคร

ผู้ก่อสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรครูสมาธิ

ปัจจุบัน อายุ   92  ปี   พรรษา   70

สถานะเดิม ชื่อ  วิริยังค์   นามสกุล   บุญฑีย์กุล

 เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2463  ปีวอก แรม 13 ค่ำ  เดือน 1  จังหวัดนครราชสีมา

  Large_a17aa

        

" การทำสมาธิแบบบริกรรม "

          การบริกรรม      ทำให้จิตเป็นหนึ่ง

          จิตเป็นหนึ่ง        ทำให้เกิดความสงบ

          ความสงบ          ทำให้จิตมีพลัง

          จิตมีพลัง            ทำให้มีสติระลึกรู้

          มีสติระลึกรู้         ทำให้เกิดสติปัญญา

          มีสติปัญญา         ทำให้รู้ทันอารมณ์

          การรู้ทันอารมณ์   ทำให้จิตเป็นกลางได้

        

ประโยชน์ของสมาธิ

ทำให้หลับสบายคลายกังวล

กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
ทำให้สมองปัญญาดี
ทำให้มีความรอบคอบ

ทำให้ระงับความร้ายกาจ
บรรเทาความเครียด

มีความสุขพิเศษ

ทำให้จิตใจอ่อนโยน

กลับใจได้
เวลาสิ้นลมพบทางดี

เจริญวาสนาบารมี
เป็นกุศล

 

      

การนั่งสมาธิแบบหลวงพ่อวิริยังค์

วิธีการทำสมาธิ สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยการนั่งสมาธิ

วิธีการนั่งสมาธิ

๑. ถ้านั่งกับพื้น ให้นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายตรง
ถ้านั่งบนเก้าอี้ ให้นั่งห้อยเท้าตามสบาย ตั้งกายตรง

๒. ยกมือพนมระหว่างอก กล่าวคำอธิษฐานสมาธิ
กล่าวว่า ” ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ พุทโธ พุทโธ”

๓. เอามือลง วางบนตัก มือขวาทับมือซ้าย หลับตาเบา ๆ

๔. เริ่มบริกรรม พุทโธ ๆ ๆ …….. ในใจจนกว่าจะเลิก ตามเวลาที่กำหนด
ปกติแนะนำให้ผู้เริ่มต้นนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ 5- 30 นาที

๕. หลังจากนั้นให้ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ
กล่าวว่า “สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ”

 

 

นั่งเก้าอี้

     ให้นั่งห้อยเท้าลงตามสบาย  ตั้งกายให้ตรง  หรือ  หลังพิงเก้าอี้ก็ได้  ยกมือพนมกล่าวคำอธิษฐาน  และแผ่เมตตา  เช่นเดียวกับการนั่งพื้น

        

วิธีเดินจงกรมแบบหลวงพ่อวิริยังค์

วิธีการทำสมาธิ สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยการเดินจงกรม

วิธีการเดินจงกรม

๑. กำหนดเส้นทางเดินจงกรม
การกำหนดเส้นทางการเดินจงกรม ไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไป ปกติประมาณ 4 – 10 เมตร ก็ได้

๒. ยืนตรงจุดเริ่มต้นทางเดินจงกรม พนมมือระหว่างอกแล้ว หลับตากล่าว คำอธิษฐานเดินจงกรม
กล่าวว่า ” เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ”
ยกมือที่พนมสูงขึ้นระหว่างคิ้ว กล่าวในใจว่า “สาธุ”

๓. เอามือลง ใช้มือขวาจับมือซ้าย ห้อยมือพอสบายไม่เกร็ง

๔. กำหนดจิตไว้ที่ฐานวางจิต ไม่ต้องหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลว่าตัวประมาณ ๑.๕ – ๒ เมตร
ฐานวางจิต ให้เลือกได้ 5 จุด คือ หน้าผาก ปลายจมูก บริเวณใบหน้า หัวใจ หรือ สะดือ

๕. เริ่มบริกรรมคำว่า ” พุทโธ ๆ ” อยู่ในใจ พร้อมก้าวเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้าย ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เดินในลักษณะเดินปกติ

๖. เมื่อเดินสุดทางจงกรม ให้ค่อย ๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แล้วจึงเริ่มก้าวด้วยเท้าขวาเหมือนตอนเริ่มต้น

๗. เมื่อครบตามเวลาทำกำหนด ให้ยืนตรงจุดเริ่มต้นเดิน พนมมือระหว่างอก กล่าวแผ่เมตตาสั้นๆ
กล่าวว่า ” สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด”
แล้วยกมือที่พนมขึ้นระหว่างคิ้วแล้วกล่าวในใจว่า ” สาธุ ” เป็นอันจบพิธีการเดินจงกรม

 

ดูการทำวิทิสาสมาธิได้จาก http://www.gotoknow.org/blog/supapornmomnoy/460131 

 

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.samathi.com/

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3-135579.html

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3-135579.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

คำสำคัญ (Tags)#สมาธิ

หมายเลขบันทึก: 463369, เขียน: 01 Oct 2011 @ 17:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ ทราบว่าท่านให้ศิษย์คณะหนึ่งมาเปิดสอนที่วัดเขาเต่าแถวใกล้ๆ หัวหิน ครับ

เขียนเมื่อ 

     สวัสดีค่ะ  คุณIco48 โสภณ เปียสนิท  ตอนนี้ที่โคราชก็เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ  ที่วัดสุทธจินดา  รุ่นที่  29 (เอกูนติงสโม) สันติสุข  หลักสูตร  6 เดือน  ดิฉันก็กำลังเรียนอยู่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ Ico48 ณัฐรดา ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม  ยังคิดถึงอยู่เสมอนะคะ  มีอยู่ช่วงหนึ่งป่วยค่ะ  เลยหายหน้าหายตาไป   ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะ

รัษฎากร ทิพย์จ้อย
IP: xxx.51.160.115
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ โชคดีจังนะคะที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องสมาธิ หนูเพิ่งเรียนค่ะคุณครู เรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นพี่ 36 ที่สาขา72 ค่ะ วันนี้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อหาสรุปบทเรียน