ข้อมูลจาก American Journal of Clinical Nutrition รายงานว่าจากการศึกษาวิจัยในระยะยาวในอาสาสมัครสตรีกว่า 85,000 คนพบว่า คนที่ชอบรับประทานมันฝรั่งทอด จะไปทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานแบบที่ 2 เพิ่มมากขึ้น

       โดยหากว่าอาสาสมัครอ้วนด้วยแล้วละก็ ความเสี่ยงจะยิ่งรุ่นแรงและชัดเจนมาก ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากที่รับประทานมันฝรั่งจะไปส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และระดับน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นนี้จะไปทำลายระบบการทำงานของเซลในตับอ่อนที่มีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ที่ใช้ในการเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือด

       ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ Thomas L. Halton ได้ระบุว่าพวกคนอ้วนและพวกคนที่นั่งทำงานทั้งวัน จะเป็นพวกที่มักจะมีแนวโน้มที่จะดื้อต่ออินซูลินได้ง่าย จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังหรือหากให้ดีก็ควรจะงดอาหารพวกที่ไปส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น มันฝรั่ง เป็นต้น

       ในงานวิจัยนี้ยังพบอีกว่ากลุ่มสตรีที่รับประทานมันฝรั่งสูงที่สุดจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานเพิ่มมากว่า 14 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสตรีที่รับประทานมันฝรั่งน้อยที่สุด และคนที่ชอบรับประทานมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 21 เปอร์เซ็นต์

       ในงานวิจัยได้ระบุไว้ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเราควรที่จะงดอาหารพวกที่ไปส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น มันฝรั่ง และควรหันมารับประทานอาหารที่ช่วยให้เราจัดการกับระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น คือกลุ่มอาหารที่มีไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารในปริมาณสูง เช่น เมล็ดธัญพืช ผัก และผลไม้ที่ให้ไฟเบอร์ปริมาณสูง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ดีนั่นเอง

ที่มา : SOURCE: American Journal of Clinical Nutrition, February 2006