วันนี้ (23 ส.ค.49) ใน Weekly Meeting   ทีมจับภาพ KM เล่าเรื่องการค้นพบวิทยุชุมชนของแท้ (ที่ไม่ใช่แอบแฝงเพื่อการเมืองหรือการค้า)   ทำให้เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะจัด เวทีนวัตกรรมวิทยุชุมชน   เชิญวิทยุชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนของแท้   ประมาณ 10 - 12 สถานีจากทุกภาคของประเทศ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน   เพื่อรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ลปรร. หรือเป็น CoP   และขยายเครือข่ายกันออกไป

         คุณอุไรวรรณ เทิดบารมี  (http://gotoknow.org/uraiman) ผู้ประสานงานน้องใหม่ของ สคส. จะเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้   ใครมีคำแนะนำว่าวิทยุชุมชนไหนมีการดำเนินการแบบมี "นวัตกรรม" กรุณาแนะนำเข้ามานะครับ   คาดว่าน่าจะจัดเวทีนี้ได้ตอนปลายเดือนตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายน 2549

วิจารณ์  พานิช
 23 ส.ค.49