20 ก.ย. 54......วันอังคารคะ

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กรดเบสในชีวิตประจำวัน

วันนี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารละลายกรดเบสที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาค้นคว้าว่าสารนั้น มีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบส และบอกการนำไปใช้ประโยชน์ มาออย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เมื่อค้นคว้าหาข้อมูลได้แล้วให้นำข้อมูลนั้นไปทำเป็นชิ้นงานมาส่ง ในสัปดาห์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)