เช้าวันที่ 21 กันยายน 2548 ทีมจาก pcu ตะพงรู้สึกยินดีมากที่ได้มีต้อนรับทีมจากรพ. เทพธารินทร์ http://www.gotoknow.org/file/tattika/pcutapong01.doc