หากต้องการดู Source code จากการพิมพ์เมื่อแสดงยังหน้า web จากข้อความที่มีลักษณะตัวหนา  ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ข้อความที่มีลักษณะตัวหนา  ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ ตามต้องการ

2. คลิกปุ่ม HTML จะปรากฏหน้าต่างที่แสดง Source code เมื่อขึ้นยังหน้า web