มิตรแท้

มิตรแท้ คือมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์

 

 

     คนเราต้องมีญาติพี่น้อง คนรู้จักและ เพื่อน บุคคลที่มีความสนิทสนมพิเศษรักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียกว่า "มิตรแท้"

     คนที่เราจะคบหาสมาคมด้วย มีทั้งมิตรแท้ และมิตรเทียม บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น การคบเพื่อน การเลือกคนที่จะคบหา เป็นเรื่องที่สำคัญ คนที่เราจะคบหา คบเป็นเพื่อน มีผลต่อความเจริญก้าวหน้า และความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก ใคร่ขอเสนอหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องมิตร หรือคนที่จะคบหาเป็นเพื่อนชีวิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม คนที่ควรคบ และหลักปฏิบัติระหว่างมิตรสหายไว้ดังนี้

     มิตรแท้ คือมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์  และพึ่งพาอาศัยกันในยามคับขัน เป็นมิตรด้วยใจจริง ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรคบเป็นเพื่อน มี 4 จำพวก คือ

     1. มิตรมีอุปการะ
     2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
     3. มิตรแนะนำประโยชน์
     4. มิตรมีความรักใคร่

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มณฑล เมฆพยับความเห็น (0)