รายงานผลการประกวด 5 ส.

Pikalo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                 หลังจากที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด  5  ส. ของหน่วยงานย่อย เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า  สนง.ภาควิชาการศึกษา ได้อันดับที่ 1 รองลงมาเป็น งานธุรการ งานบริการการศึกษา  และงานการเงินและพัสดุ  ตามลำดับ  ซึ่งแต่ละหน่วยงานย่อยก็มีคะแนนไล่เลี่ยกัน จะเห็นได้ว่าบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม  5  ส.  ซึ่งในปีต่อไปคณะศึกษาศาสตร์ก็มีนโยบายว่าจะมีการประกวดกันตลอดทั้งปี  เพื่อจะได้ทำ 5 ส. ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  และยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่านที่เข้ามาในชุมชนงานนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร์ ค่ะ 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานนโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ดีใจครับที่ 5 ส. ของมน. ยังเป็น 5 ส. ที่ไม่มีวันตาย

เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาหาตัวอย่างการจัดบอร์ด5ส. ค่ะ