KM กับการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

KM กับการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

          ผมกลับมานั่งอ่านเอกสารเวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง "นโยบายเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน"   ที่จัดโดย มสช. ร่วมกับองค์กรพันธมิตร  ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   เมื่อวันที่ 26 ก.ย.48   และทบทวนว่า สคส. ควรเข้าไปร่วมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนโดยการเผยแพร่เทคนิคการทำ KM สู่ชุมชนได้อย่างไร

          อ่านเอกสารประกอบการประชุม   โดยเฉพาะปึกที่ชื่อ "ประมวลข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง"   เขียนโดย ดร. วณี  ปิ่นประทีป   แล้วก็จะเห็นขบวนการภาคประชาชนกระจายอยู่เต็มพื้นที่   และเห็นหน่วยสนับสนุนหลากหลาย   จึงคิดว่าน่าจะมีการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

          (1) สคส. ขอ file ข้อมูลนี้จาก ดร. วณี   นำมาใช้ประโยชน์   เวลาคนของ สคส. และทีมจับภาพ KM เดินทางไปที่ใด   ก็จะสำรวจหาชุมชนที่คาดว่ามีกิจกรรม KM และไปเยี่ยมเยียน   และเชื่อมโยงกิจกรรม KM     เรื่องนี้เราอาจโทรศัพท์สอบถามจากทีมของ ดร. วณี ด้วย   ผู้ประสานงานของ สคส. คือคุณเพชร (สุภาภรณ์  ธาตรีโรจน์)

          (2) มสช. น่าจะนัดประชุม "ภาคีผู้สนับสนุน" คุยยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน   หาทางให้การทำงานของหน่วยงานผู้สนับสนุนมีลักษณะเป็น "เครือข่าย" กัน   ประชุมร่วมกันสักปีละ 2 ครั้ง   จุดสำคัญที่สุดก็เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพต่างหน่วยต่างทำ

          (3) มสช. น่าจะจัดประชุม "แกนนำยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งผ่านนโยบาย" ที่เป็นแกนนำในพื้นที่   เลือกมาสัก 10 - 15 คน   มาระดมความคิดกันว่าจะมียุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันอย่างไร   จะมีกลไกข่าวสารเชื่อมโยงให้ "รู้กัน" ว่าใครกำลังขับเคลื่อนเรื่องอะไร   และมีเทคนิควิธีทำงานอย่างไร   ผมมองว่าการเขียนบล็อกอย่างน้อยเดือนละครั้งจากแต่ละศูนย์เครือข่ายจะช่วยบอกข้อมูลความเคลื่อนไหวได้มาก

      

              วิทยากร                                       วิทยากร ระบบสนับสนุน

                                  

         ศ. นพ. ประเวศ วะสี บรรยายนำ เรื่องเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่

                                                                                            วิจารณ์  พานิช

                                                                                               28 ก.ย.48 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#km#คุณเอื้อ#บล็อก

หมายเลขบันทึก: 4612, เขียน: 28 Sep 2005 @ 13:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)