แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ

 

                                              

               ขอแนะนำหนังสือ "การพัฒนาองค์การ...แห่งการเรียนรู้"   ซึ่งแปลจาก "Building the Learning Organization"  เขียนโดย Michael J Marquardt   แปลโดย  น.ท. บดินทร์  วิจารณ์   ราคาเล่มละ 350 บาท


         วิจารณ์  พานิช
            27 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)