วิกฤตสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์

วิกฤตสังคมไทย

          วิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกิน ในเรื่องปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมดำรงอยู่เต็มไปหมด ที่ส่งผลกระทบต่อกันไปมา ทำให้ปัญหาที่เคยเป็นปัญหาเล็กๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่  เช่น  ปัญหาจราจร  ปัญหาอุบัติภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาที่ใหญ่อยู่แล้วการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การว่างงาน การเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ฯลฯ

          ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เราจะต้องช่วยกันสร้างกระแสธรรม หรือกระแสธรรมาภิวัตน์ ให้เข้มแข็งและแผ่กระจายให้กว้างขวาง นอกจากส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมเกี่ยวกับความคิด จิตใจ และพฤติกรรม จิตใจซึ่งเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดความคิดและพฤติกรรมของคน จิตใจจึงควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ หากจิตใจไม่ได้รับการพัฒนา การพัฒนาในด้านต่างๆ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ ตามคำกล่าวที่ว่า "จะพัฒนาอะไรก็ติด ถ้าจิตไม่พัฒนา"

          การทำสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่น่าอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก เพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายเก๋อ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการศึกษา#นักศึกษาปริญญาโท#มมร.#วิกฤตสังคม#รหัส 53#คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา#ED 1107#เก)

หมายเลขบันทึก: 462295, เขียน: 23 Sep 2011 @ 17:37 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 23:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)