ลิขิต พิชิตงาน

 สัปดาห์การจัดการความรู้ โดยทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 จันทร์ที่  ๒๐ สิงหาคม ทีมงานในศูนย์วิทยาศาตร์สุขภาพ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ มาร่วม ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ที่อาคารศูนย์บริการวิชาการ โดยมีคุณพี่รำพรรณ ภัทรนิตย์ หัวหน้างานเวชระเบียนเป็นคุณอำนวยของกลุ่ม มีการแนะนำว่า "ไผเป็นไผ" และ ท่านใดมีประสบการณ์อะไร

 Computerความรู้ฝังลึกที่ได้จากทีมงานสองท่านแนวทางการเรียนรู้ ในงานที่ไม่ถนัด งานใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส คือ การสอบถามจากท่านอื่นๆ และ มีการลิขิต เพื่อเป็นแนวทางการทำงาน ทำให้ทั้งสองท่านเจริญเติบโตก้าวหน้าในราชการเป็นลำดับ

 "ลิขิต เพื่อพิชิตงาน ไถ่ถามตามเหมาะสม" เป็นเคล็ดวิชาที่ได้จากการ "ลปรร" ครับ

JJ