ความสุขที่แท้จริง

ความสุขที่แท้จริง

 

                                           

      ผมได้รับแจกหนังสือธรรมะเล่มนี้จากพี่ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์   ทำให้ผมเข้าใจความสุข 2 ประเภทคือ   ความสุขแบบไม่พึ่งพา   ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก   ไม่ขึ้นอยู่ก้บวัตถุ      กับความสุขแบบพึ่งพา   ต้องอาศัยการบริโภค  จึงจะมีความสุข

      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า   คนจำนวนมากสูญเสียความสามารถในการมีความสุข

        วิจารณ์  พานิช
          27 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)