นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นโยบาย กศน.ปี 2555

เลขาธิการสำนักงาน กศน.ได้ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรงศึกษาธิการ ด้วยจุดเน้น "มีงานทำ มีรายได้" เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำไปสู่การปฏิบัติ

 วิสัยทัศน์สำนักงาน กศน.

  “คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้”

 พันธกิจของสำนักงาน กศน.

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ICT มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอจอมบึง

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย กศน.2555

หมายเลขบันทึก: 460518, เขียน: 14 Sep 2011 @ 23:35 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:58 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)