วันนี้ผมนึกถึงเพลง " Que sera, sera"  ซึ่ง คุณครูสมัยผมเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น (ประมาณ ม.ศ.๒) นำมาเปิดให้ผมฟังในห้องเรียน ขึ้นมาได้

   จำได้ว่าท่านบอกว่า เป็นเพลงที่ควรจะได้ฟังสมัยเล็กๆ แต่ผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในตอนใน ใครมีประสบการณ์อย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

   ไปค้นมาใน Google ได้เกินคาดคือได้เพลงอื่นๆ มาด้วย จึงขอเอามาบันทึกไว้ เพื่อให้ได้ฟังทั่วกันใน G2K ครับ

 

เพลง Que Sera, Sera

 ร้องโดย สุทัศตา แก้วไผ่


When I was just a little girl,
I asked my mother, "What will I be ?
Will I be pretty ?
Will I be rich ?"
Here's what she said to me :

"Que Sera, Sera
Whatever will be, will be,
The future's not ours to see,
Que sera, sera,
What will be, will be."

When I grew up and fell in love,
I asked my sweetheart, 'what lies ahead?
Will we have rainbows, day after day?
Here's what my sweetheart said:

Que sera, sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see.
Que sera, sera,
What will be, will be

Now I have children of my own
They ask their mother what will I be
Will I be handsome, will I be rich?
I tell them tenderly

"Que Sera, Sera
Whatever will be, will be,
The future's not ours to see,
Que sera, sera,
What will be, will be.
Que Sera, Sera"

กดฟังเพลงที่นี่

จาก http://petprauma.com/songs/que_sera_sera.html

หมายเหตุ หลังจากตีพิมพ์บันทึกแล้ว ไป search พบบันทึกที่คุณโอ๋-อโณ เขียนไว้เกี่ยวกับเพลงนี้ เข้าไปอ่านได้ที่นี่ครับ <คลิก>