น้ำผึ้งสามารถบูดได้หรือไม่         น้ำผึ้งสามารถบูดหรือเสียได้เนื่องจากจะมียีสต์บางชนิดที่สามารถทนต่อปริมาณน้ำตาลที่เข้มข้นในน้ำผึ้งได้  และจะเปลี่ยนแปลงน้ำตาลในน้ำผึ้งให้กลายเป็นแอลกอฮอล์  ที่เรียกว่าเกิดการหมัก  หรือ  Fermentation           น้ำผึ้งที่มีความชื้นมากกว่า  19 %  มีโอกาสที่จะเกิดการบูดหรือเสียได้  ส่วนน้ำผึ้งที่มีโอกาสได้น้อย  (คือแทบจะไม่มีโอกาสบูดเลย)  คือน้ำผึ้งที่มีความชื้นระหว่าง  17-18 %  ปริมาณความชื้นของน้ำผึ้งสามารถตรวจได้ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตาล  (Refractometer)   ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความร้อนชื้น  มาตรฐานการผลิตน้ำผึ้งบ้านเรากำหนดให้มีความชื้นต่ำกว่า  21 %  ดังนั้นถ้าคนไทยเลี้ยงผึ้งผลิตน้ำผึ้งตามมาตรฐาน คือมีความชื้นอยู่ระหว่าง  20-21%  น้ำผึ้งเหล่านี้ก็สามารถเกิดการบูดเสียได้จะต้องรีบขาย