มารู้จักน้ำต้อยและน้ำผึ้งกัน

เด็กชล Apiculture
น้ำต้อย (Nectar) เป็นของเหลวรสหวาน ที่ผลิตจากดอกไม้หรือส่วนอื่นของต้นไม้
มารู้จักน้ำต้อยและน้ำผึ้งกัน            น้ำต้อย (Nectar) เป็นของเหลวรสหวาน  ที่ผลิตจากดอกไม้หรือส่วนอื่นของต้นไม้  จากน้ำและสารอาหารที่รากพืชดูดมาจากดินหรือใบพืชดูดมาจากอากาศ  โดยมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในเซลล์ที่ใบของพืชเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นสารละลายน้ำตาล  ซึ่งจะปรากฏเห็นน้ำต้อยในดอกไม้  หรือที่ปรากฏเป็นน้ำหวานบริเวณตาใบพืชหรือต้นไม้อื่น  เช่น  ตาใบของต้นยางพารา           น้ำผึ้ง (Honey)   เกิดจากความขยันขันแข็งของผึ้ง  ที่ไปเก็บรวบรวมน้ำต้อยของดอกไม้  หรือต่อมน้ำหวานจากส่วนอื่นของต้นไม้  รวมทั้งน้ำหวานจากแหล่งอื่น  เช่น  น้ำหวานจากเพลี้ย  (honeydew)  เมื่อผึ้งงานพบน้ำต้อยหรือน้ำหวาน  จะดูดมาเก็บไว้ที่กระเพาะพักน้ำผึ้ง  (honey stomach)  ซึ่งมีเอนไซม์จากต่อมน้ำลาย  คือ  เอนไซม์อินเวอร์เทส  (invertase)  มาทำให้น้ำหวานมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี  โดยจะเปลี่ยนน้ำตาลในน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำตาลอินเวอร์ท  (invert  sugar)  ซึ่งเป็นน้ำตาลที่ไม่พบตามธรรมชาติ  ผึ้งจะนำน้ำหวานนี้มาบรรจุไว้ในหลอดรวงน้ำผึ้ง  ซึ่งมักจะอยู่ส่วนบนของรวงรัง  การกระพือปีกของผึ้งในระหว่างการบิน  รวมทั้งการระบายความร้อนภายในรังผึ้ง  จะบ่มให้น้ำหวานเข้มข้นขึ้น  จนได้น้ำหวานที่ข้นเหนียวเรียกว่า  น้ำผึ้งสุก   ผึ้งจะทำการปิดหลอดรวงน้ำผึ้งที่สุกได้ที่แล้วด้วยไขผึ้ง (Beeswax)  เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหารเพื่อให้พลังงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเรียนผึ้ง

คำสำคัญ (Tags)#คนเรียนผึ้ง

หมายเลขบันทึก: 46038, เขียน: 23 Aug 2006 @ 19:44 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 14:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)