วันนี้มีเรื่องที่ไม่สบายใจของลูกทีม   ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถหาคนมาดูแลลูกทีมโดยตรงได้   ทำให้ ลูกทีมกับเราก็มีคความห่างกันพอควร    ด้วยความห่างกัน หรือไม่มีผู้ดูแล อาจทำให้ทีมนั้นเดินอย่างช้า   หรือ เดินผิดแนว   นี่คือความไม่สบายใจ 

               เราพยายามที่จะต้องหาผู้ดูแล  และ คงต้องพยายามที่จะสอนการทำงานตามแบบที่ควรจะต้องทำ  เพือ่ให้ทีมเดินอย่างกระชับบางคนในทีมก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพียงแต่ขอให้บอก ขอให้มอบหมาย ดังนั้น เราควรจะดำเนินการอย่างไรล่ะ

 1. หาผู้ดูแลโดยตรงมาโดยเร็ว

  2. มอบหมายงาน กระจายงานโดยทั่ว  อะไรที่เค้าไม่สามารถทำได้ ต้องมีการชื้แนะ

 3. ให้มีการสื่อสารทั้ง 2 ทาง

 4. สอนเทคนิค หรือ วิชาการที่ทีมต้องรู้ เพื่อให้มีใสมารถเดินได้เร็ว

 5. ตังindicator  ให้ทีม  เพื่อนำตัว indoicator เป้นตัวบอกให้รู้ว่าเราต้องการอะไร  แล้วลงไปชี้แนะ วิธีการให้สามารถดำเนินการเพือ่บรรลุ indicator ได้

     ลอง ดู แล้ว 1 อาทิตย์ ลองดูบรรยากาศอีกครั้ง แล้วจะมาเล่าให้ฟัง ต่อไป