คำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี   วรรณคดีขึ้นชื่อ

เลื่องลือพระเครื่อง           รุ่งเรืองเกษตรกรรม

สูงล้ำประวัติศาสตร์          แหล่งปราชญ์ศิลปิน

                   ภาษาถิ่นชวนฟัง