10 วิธีการคลายเครียดในการทำงาน

Ame
การรู้จักผ่อนคลายความเครียดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยคลายเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

10  วิธีคลายเครียดในการทำงาน  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1. ออกกำลังกาย
- เมื่อรู้สึกเครียดจากการทำงาน การออกกำลังกายจนได้เหงื่อจะช่วยคลายเครียดได้
- หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกำลังกายหรือกีฬาบ้าง และถ้าได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนจะยิ่งสุกสนานมากขึ้น
- การช่วยกันทำงานบ้านในวันหยุด ก็ถือเป็นการออกกำลังกานที่ดีและยังช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกรับใคร่สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วย
</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. การพักผ่อนหย่อนใจ
- หลังเลิกงานแล้ว ควรจะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ทำให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง
- กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมาย ควรเลือกที่ตรงข้ามกับงานประจำ เช่นงานประจำต้องนั่งโต๊ะทั้งวัน ยามว่างควรทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย หรือถ้างานประจำต้องให้บริการผู้อื่น ยามว่างควรไปให้ผู้อื่นบริการบ้าง เพื่อให้ชีวิตสมดุลและผ่อนคลาย
</p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">3. การพูดอย่างสร้างสรรค์
- การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
- ควรหมั่นพูดคำว่า สวัสดี ไม่เป็นไร ขอโทษ และขอบคุณให้ติดปาก เพราะจะแสดงถึงความมีมารยาท มีน้ำใจให้อภัย และรู้คุณค่าการกระทำของผู้อื่นเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูด และผู้ฟังก็สบายใจด้วย
- ควรหมั่นพูดชมเชย ให้กำลังใจ ไต่ถามทุกข์สุข ปลุกปลอบใจ และประสานความเข้าใจกัน บางเรื่องไม่ควรพูดก็อย่าพูด จะช่วยตัดปัญหาและลดความเครียดลงได้มาก
</p><div style="text-align: center"></div>4. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม
- การเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ และการแสดงอารมณ์อย่างไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเครียด
- ควรฝึกควบคุมอารมณ์คิดก่อนทำ และทำอย่างเหมาะสม จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ และไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา
- เมื่ออารมณ์ดี ควรยิ้มแย้มทักทาย พูดเล่น ฮัมเพลง จะทำให้ผู้ใกล้ชิดพลอยรู้สึกดีตามไปด้วย
<p>- เมื่ออารมณ์ไม่ดี อย่าเพิ่งพูด หรือทำอะไรลงไป เพราะอาจเสียใจภายหลัง ให้หลบออกจากสถานการณ์สักพัก หรือหายใจเข้า หายใจออก ช้า ๆ สัก 4 - 5 ครั้ง หรือนับ 1 - 10 ในใจก็ได้ พยายามคิดถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา จะทำให้มีสติ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นและเครียดน้อยลง </p><div style="text-align: center"></div><p>5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
- การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน จะช่วยให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพเพราะมีผู้คอยให้กำลังใจ
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถทำได้โดยการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับผู้อื่นเช่นกัน
</p><p><div style="text-align: center"></div></p><p>6. การบริหารเวลา
- การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาเหลือเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจส่วนตัว และมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเพียงพอ ทำให้เครียดน้อยลง
- ควรทบทวนดูว่า ในแต่ละวันได้ใช้เวลาไปกับเรื่องใดบ้าง เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมากน้อยแค่ไหน
- จากนั้น จัดแบ่งเวลาเสียใหม่ รีบทำงานสำคัญและเร่งด่วนให้เสร็จก่อน แล้วจึงทำงานอื่นภายหลัง ลดการคุยเล่น เดินไปเดินมา กินขนม ฯลฯ ให้น้อยลง ก็จะประหยัดเวลาและได้งานมากขึ้น
- ลองสังเกตเพื่อนร่วมงานที่บริหารเวลาได้ดี แล้วลองทำดูบ้าง อาจช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
</p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">7. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
- ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าแก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผลจะทำให้เครียดมาก เพราะบางทีปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่ได้ แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก
- ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุ หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ แล้วแก้ตรงนั้น ถ้าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราด้วย
- ถ้าคิดแก้ปัญหาเองไม่ได้ ก็ไม่ควรอาย หรือกลัวว่าจะเสียหน้าที่จะปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
- เมื่อรู้วิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็ควรลงมือทำทันที บางปัญหาอาจแก้ยา ก็ให้อดทน อย่าท้อแท้ เพราะเมื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จก็จะภูมิใจและหายเครียดไปเอง
</p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">8. การปรับเปลี่ยนความคิด
- ความเครียดส่วนหนึ่งจะมาจากความคิดของคนเรานั่นเอง
- ถ้ารู้สึกว่าตัวเองคิดมาก คิดสับสนวนเวียนหาทางออกไม่ได้ ควรหยุดคิดสักพัก เปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นก่อน เมื่อรู้สึกดีขึ้น ค่อยกลับมาคิดใหม่
- ลองปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เช่น คิดอย่างใช้เหตุผล คิดหลาย ๆ แง่มุม ลองคิดอย่างที่คนอื่นเขาคิด คิดเรื่องดี ๆ และคิดถึงคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่หมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไป
- การคิดแบบใหม่ ๆ จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นและหายเครียดได้
</p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">9. การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
- "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้
- การสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ ทำได้โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอว่า "เราต้องทำได้"
- ต้องเข้าใจชีวิตให้ถ่องแท้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรยั่งยืน จะได้ไม่ยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ และต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด ไม่ติดอยู่กับอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตให้มากเกินไป
- อย่าลืมที่จะสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จะเป็นกำลังใจช่วยให้เราต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างดีที่สุด
</p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">10. การรู้จักยืนยันสิทธิของตน
- ความเครียดอาจเกิดได้จากการยอมอ่อนข้อหรือเกรงใจผู้อื่นมากเกินไป จนทำให้ตัวเองเดือดร้อน
- หากรู้จักยืนยันสิทธิของตนเสียบ้าง จะช่วยให้เป็นที่เกรงใจของผู้อื่นมากขึ้น และเครียดน้อยลง
- สิทธิที่ควรยืนยัน ได้แก่ สิทธิที่จะทำงานเร่งด่วนของตนเองให้เสร็จก่อน สิทธิที่จะไต่ถามเพราะไม่รู้หรือไม่เข้าใจ สิทธิที่จะเลือกทำสิ่งที่ตนเองพอใจโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน สิทธิที่จะเปลี่ยนใจเมื่อได้ข้อมูลใหม่ และสิทธิที่จะชี้แจงเมื่อถูกเข้าใจผิด
</p><div style="text-align: center"></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิษย์อาจารย์จอย

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 45687, เขียน: 21 Aug 2006 @ 22:01 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

งุงิๆ เข้ามาดูวิธีการคลายเครียด ช่วงนี้เครียดหนัก ฮ่ะๆๆ

 

เครียดกานเป็นแทบๆๆ.....

งานเยอะกานล่ะเซ่...อิอิ

Aj.Joy
IP: xxx.121.93.115
เขียนเมื่อ 

น้ำฝนคะ ครูให้ ** นะคะเนื่องจากขาดการอ้างอิงที่มาของข้อมูล  อีก อย่างครูว่าหนูควรนำวิธีคลายเครียดที่หนูทำแล้วเกิดความสำเร็จมาเล่าให้ฟังจะดีกว่าไปลอกของใครมานะคะ

  Aj.Joy

ดีเลยคับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย  กะลังเครียดอยู่พอดี  รู้สึกว่าเพื่อนๆหลายคนก็เครียดอยู่เหมือนกัน  งานเยอะมากๆ  ยังไงก็อยากให้น้ำฝนและเพื่อนๆทุกๆคน  สู้ๆนะ  ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆนะคับ
เขียนเมื่อ 

จะคลายได้จิงไหมอะ เดียวนี้ไม่รุ้อะไรหาเรื่องเคียดให้กะตัวเองได้ทุกวัน

จน เครียด กินเหล้า ไม่เข้าวิชาอ.จอย ครบสูตรเด็กima
เขียนเมื่อ 

ดีครับทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้ใวลาที่เราเครียด

..............ขอบคุณนะ..................

 

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์น่ะค่ะ ดิฉันจะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงน่ะค่ะ
เขียนเมื่อ 

ดีคับ เมื่อไหร่เวลาเครียดเข้ามาอ่านนำไปใช้ได้ประโยชน์โดยนำเอาไปใช้เพื่อแก้เครียดเยี่ยมมาก

 

ยิ่งตอนงานเยอะน่ะ.........................อื่ม?

เขียนเมื่อ 

ของซื้อข้าวผัดปู2กล่อง!อ่าว

โทษทีมาผิดงาน

 

เซฟ จร้า
IP: xxx.90.250.14
เขียนเมื่อ 

อืม.....ดีเลยจร้าฝน มีให้เลือกใช้หลายวิธีเลยนะ ช่วงนี้ยิ่งเครียดๆกันอยู่เลย ใกล้สอบแล้วด้วย

วิธีคลายเครียดที่ฝนยกมาก็เยอะดีนะ แต่จะให้ดีก็อย่าไปเครียดกะมัน จริงป่าว? ปล่อยวางมันไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยมันซะหมด!!! ทางที่ดีต้องแบ่งแต่ละอย่างให้ดีแยกแยะมันให้ออก เดี๋ยวมันก็สำเร็จอย่างที่เราหวังเนอะ

เขียนเมื่อ 

ดีจัง....ช่วงนี้งานเยอะมาก ใกล้จะสอบแล้วด้วยนะ มีวิธีคลายเครียดให้ด้วย เราควรเอาไปใช้นะค่ะ ขอเสนอวิธีคลายเครียดเพิ่มนะค่ะ คือ นั่งสมาธิ กับ ไปทำบุญ นะค่ะ จะได้สบายใจไง ^^ อีกอย่างด้วย พักผ่อนให้เพียงพอด้วยละ .... ขอบคุณสำหรับวิธีคลายเครียดนะค่ะ......