ภาพบรรยากาศ : สำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัย เขต 2 ดูงาน 5 ส.สหเวช (1)

บอย สหเวช

     สำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัย เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอมาศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส. ของคณะสหเวชฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 49 มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 9 ท่าน มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำทีมมา (คุณอุดม  สายโท)

     ผมเดรียมทำกำหนดการที่ท่านคณบดีมอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว ได้รอต้อนรับทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ บริเวณด้านหน้าคณะ เมื่อมาถึงผมได้เชิญขึ้นไปบนชั้น 2 และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนไว้ (เจ้าหน้าที่ที่ผมจัดเตรียมไว้ เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส.) เมื่อทางคณะฯ ที่มาได้ลงทะเบียน จะมีเอกสารการดำเนินกิจกรรม 5 ส. แจกให้ หลังจากนั้นพามาที่ห้องประชุม 2 เพื่อบรรยายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้กับคณะฯ ที่มา  

          ท่านคณบดีได้กล่าวต้อนรับคณะที่มาแบบเป็นกันเอง เหมือนกับการทำ KM ไปด้วย ให้คณะที่มาได้แนะนำตัวเอง หลังจากนั้นมอบให้ผมบรรยายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้กับคณะที่มา

          เมื่อผมบรรยายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยใช้ชื่อว่า "เส้นทาง 5 ส. สหเวช" จบ ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายซักถาม ท่านรองผู้อำนวยการฯ สอบถามผมว่าประทับใจกิจกรรมอะไรมากที่สุด ผมตอบท่านไปว่า กิจกรรมธนาคาร 5 ส.
      ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัยฯ (คุณอุดม สายโท) ได้มอบของที่ระลึกให้ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

<div style="text-align: center"></div>

คณะที่มาฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของคณะสหเวชศาสตร์มีท่านหนึ่งที่ในรูปที่นำมือกุมขมับสนใจเรื่องแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มารับบริการขอตัวอย่างไปดูที่หน่วยงาน
<p align="left">   หลังจากนั้นทางคณะที่มาฯ ได้ขอให้กลุ่มงานบริหารบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัยเขต 2 ได้มาดูงานกิจกรรม 5 ส. ของคณะสหเวชฯในวันที่ 18 สิงหาคมด้วย 

                                                                                          บอย สหเวช</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#5s#ศึกษาดูงาน#คณะสหเวชศาสตร์#สำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัย

หมายเลขบันทึก: 45645, เขียน: 21 Aug 2006 @ 17:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)